Delimo novico o natečaju za  fotografsko zgodbo in posamično fotografijo na temo »Podeželje. Družinske kmetije. Mladi. Lokalni (iz)viri globalnih sprememb.«


Referenčne inštitucije z vsega sveta navajajo družinske kmetije, majhne in ekstenzivne tvorbe, kot osrednji resurs v boju proti globalnemu segrevanju. To so prav tiste kmetije, ki danes doživljajo največjo krizo. Ne le zaradi klimatskih sprememb, ki tradicionalne kmetije po vsem svetu ženejo čez rob preživetja, pač pa zaradi splošno sprejete dogme, da se takšne kmetije »ne izplačajo«. Vse več mladih opušča družinske kmetije, vse manj mladih kmetuje. Namesto njih pridelovanje hrane prevzemajo veliki, neosebni industrijski obrati, pogosto v rokah multinacionalnih družb.
Družinske kmetije pridelujejo hrano. A to ni vse.

Ko skrbijo za biotsko raznovrstnost, pazijo na mikroorganizme, čebele, metulje in ptice, ko varujejo podtalnico, sooblikujejo rodovitno prst in preprečujejo erozijo, ko zasajajo drevesa, vzgajajo semena in jih predajajo iz generacije v generacijo, ko na robu njive vzdržujejo prostor za divje živali, ko obdelujejo težko dostopne (tudi gorske) površine, na roko, da v cvetočih travnikih vzdržujejo krhko ravnovesje čudežnih svetov …
… so družinske kmetije varuhinje našega skupnega ognjišča.

Način, kako družinske kmetije ravnajo z lokalnimi viri, je lahko pomemben izvir globalnih sprememb: na bolje.

Čas je, da to uvidi več ljudi. Zato smo se odločili, da razpišemo fotografski natečaj na temo »Podeželje. Družinske kmetije. Mladi. Lokalni (iz)viri globalnih sprememb.«

Razpisujemo natečaj za fotografsko zgodbo (KATEGORIJA A) in natečaj za posamično fotografijo (KATEGORIJA B).

ZADNJI ROK ZA ODDAJO FOTOGRAFIJ JE 1. 9. 2020.

PRIJAVNICA ZA ODDAJO FOTOGRAFIJ BO NA VOLJO NA  POVEZAVI SPODAJ OD 15. 7. 2020 DO 1. 9. 2020.

http://www.zelenacentrala.eu/blog/?p=2537


Mednarodni fotografski natečaj: LOKALNI (IZ)VIRI GLOBALNIH SPREMEMB