12. 01. 2020

Energija Save za razvoj


Razvoj turizma, naravne danosti, pomen lokalne samooskrbe s hrano in kratkimi dobavnimi verigami, razvoj različnih trendov v turizmu itd.,  se le nekatere izmed aktivnosti, ki so bile povod za povezavo različnih partnerjev v projektu. Projekt »Doživi energijo Save«, povezuje navidezno različna področja v smiselno celoto. Ob reki Savi, ki nas že stoletja povezuje, so deloma razviti različni turistični in športni produkti, ki jih bo projekt povezal v celovit turistični produkt.

Sodobni trendi v turizmu vključujejo naravo, aktivno preživljanje prostega časa s pomočjo avtodomov, kolesarjenje, pohodništvo in ponudbo lokalne kulinarike. Regija Posavje se vse bolj razvija v smer gastronomske regije. Ena od ključnih prepoznavnih in tipičnih surovin kulinarike v Posavju, je tudi riba iz posavskih voda in ribogojnic.

Omenjeni projekt skrbi za večjo vključenost ribe in z ribičijo povezanih aktivnosti v turistično ponudbo, prilagojeno za avtodomarje, ki so naklonjeni raziskovanju narave, kolesarjenju in uživanju v lokalni gastronomiji.

Skozi projekt bo oblikovan turistični produkt, ki bo vključeval doživetje z ribiškim vodnikom, kolesarjenje ob reki Savi, spoznavanje savskih rib, obisk energijskih točk itd. Produkt bo izredno zanimiv  za eno izmed ciljnih skupin turistov – avtodomarski turizem. V sklopu projekta bo zgrajeno novo postajališče za avtodome na degradiranem območju ob reki Savi. S projektom želimo destinacijo narediti bolj privlačno za obiskovalce avtodomarje in povečati nakup ulovljenih in gojenih rib, pospešiti razvoj sladkovodne akvakulture in okrepiti lokalni trg z ribami.

S projektom bo ustvarjeno inovativno partnerstvo za razvoj in prodajo rečnih ter gojenih rib lokalne ribogojnice. Vsi partnerji želimo s povezovanjem vzpostaviti kratko dobavno verigo za lokalno prebivalstvo ter razviti nov marketinški pristop za povečanje porabe rib na področju turizma. Projekt je namenjen oblikovanju novih turističnih produktov in je tako usmerjen k ciljnim skupinam turistov, ki jih zanima »outdoor« doživljajski turizem.

Več o projektu - tukaj.


Doživi energijo SaveDoživi energijo SaveDoživi energijo SaveDoživi energijo Save


*******
29.4.2021


Nova prodajna pot


S pomočjo projekta nabavljena ribomata na tržnici Videm Krško in na tržnici v Brežicah skrbita, da so sveže ribe in ribji izdelki vedno na voljo. Za založenost avtomatov in sveže izdelke skrbi Ribogojstvo Colarič, ki je tudi partner projekta.

Doživi energijo SaveDoživi energijo SaveDoživi energijo Save