Najem stojnice

Tržni red

S tržnim redom se opredeljuje obratovalni čas, prodajna mesta, način prodaje blaga, način vzdrževanja reda in čistoče ter storitve in pristojbine na začasnih tržnih mestih in na tržnici Videm v Krškem (v nadaljevanju: tržnica), ter pravice in dolžnosti koncesionarja (v nadaljevanju: upravljalec) ter prodajalcev.

Celoten tržni red je na voljo tukaj.
 

Cenik storitev

Storitve in pristojbine za uporabo tržnih miz in tržnih površin ter uporabo tržne opreme na tržnici zaračunava upravljalec na podlagi cenika storitev. Kdor storitve in pristojbine ne plača v roku, mu lahko upravljalec odpove najemno pogodbo.

Cenik za storitve na tržnici Videm je na voljo tukaj.